Szkolenie strzeleckie – pistolet + karabinek

Przeznaczony dla: osób, które pomyślnie przeszły szkolenia strzeleckie z pistoletu i karabinka.
Ilość uczestników w grupie: min 5 – 10 osób
Czas trwania: 2x 3 godziny

Uczestnicy korzystają z pistoletów i karabinków udostępnionych przez organizatora szkolenia lub własnych.

 

Zajęcia obejmują teorię i praktykę strzelania z pistoletu i karabinka, a także postępowanie przy dysfunkcji broni .

 

Strzelanie odbywa się w postawach;   stojąc, klęcząc oraz w ruchu. Uczestnik nabywa, doskonali umiejętność prowadzenia ognia z karabinka i wspierania się ogniem z pistoletu, przy dysfunkcji karabinka lub z uwagi na wymogi sytuacji taktycznej.

 

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności w używaniu pistoletu i karabinu.
Kursanci stopniowo zapoznają się z zaawansowanymi technikami strzeleckimi i elementami taktyki przy użyciu dwóch jednostek broni. Kursant ma rozwinąć umiejętności, które podniosą jego szybkość, celność i pewność w posługiwaniu się pistoletem i karabinem. Strzelania zadaniowe są intensywne, realistyczne i wymagające fizycznie.

 
Zagadnienia realizowane podczas szkolenia:

– Właściwy dobór podwieszenia broni i umiejscowienia magazynków ,
– Postawy strzeleckie stosowane przy szybkim składaniu się z karabinka,
– Techniki pracy na bezpieczniku,
– Techniki startowe (spoczynkowa, nakładka, boczna, dolna),
– Techniki zmiany ręki strzelającej (ramienia),
– Techniki szybkiego składania się do strzału z karabinkiem nieprzeładowanym (prawa-lewa ręka),
– Techniki szybkiego składania się do strzału z karabinkiem przeładowanym (prawa-lewa ręka),
– Techniki obrotowe w strefie na trzy płaszczyzny ostrzału (prawa-lewa ręka),
– Techniki szybkiej wymiany magazynka (kontaktowe- bezkontaktowe) ,
– Techniki prowadzenia ognia w ruchu (przód- tył- boki),
– Techniki zmiany ramienia i ręki strzelającej w ruchu,
– Techniki szybkiego przenoszenia ognia na kilka celów,
– Techniki przejścia z pistoletu na karabinek i z karabinka na pistolet,
– Wykorzystanie techniki 90/90 podczas szybkiego składania się do strzału z większych odległości,…..
– Techniki niskie oraz parterowe

 
Wyposażenie dostarczane przez organizatora: pistolet Glock 17,Glock 19, CZ 75 ,  kabura, pas, trzy magazynki do pistoletu, ładownice na magazynki do pistoletu, karabin AK ogień pojedynczy i ciągły, pas do karabinu, cztery magazynki do karabinu, ładownice na magazynki do karabinu, ochrona słuchu, okulary ochronne, ochraniacze na kolana.