KURS PRACOWNIKÓW OCHRONY

Oferowane przez nas szkolenia, kierowane są do osób, na co dzień uczestniczących w przedsięwzięciach związanych
z bezpieczeństwem.

Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony jest ważnym elementem polityki bezpieczeństwa każdego systemu ochrony.
Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo musi posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe, które systematycznie muszą być doskonalone.

Szkolenia przez nas organizowane, kształtują umiejętności techniki i taktyki w nieustannie rozwijającym się kierunku jakim jest bezpieczeństwo.

  • Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony
  • Kurs licencja detektywa
  • Szkolenia strzeleckie dla grup konwojowych.
  • Szkolenia strzeleckie w ramach kursu na licencję pracownika ochrony.
  • Szkolenia doskonalące dla pracowników ochrony z zasad posługiwania się bronią palną.
  • Szkolenia z samoobrony, techniki i taktyki dla pracowników ochrony w ramach kursu na licencję pracownika ochrony.
  • Szkolenia dla pracowników ochrony z posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu Tonfa.
  • Szkolenia z posługiwania się pałką teleskopową- Baton.
  • Szkolenia -samoobrona i walk wręcz.
  • Szkolenia medyczne.

KURS DLA KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY OSÓB I MIENIA

WARSZAWA  – KIELCE
TERMIN  ROZPOCZĘCIA KURSU:  15  września 2014

KURS  NA LICENCJE DETEKTYWA

TERMIN  ROZPOCZĘCIA KURSU: 15 września 2014

Zajęcia prowadzą byli i obecni funkcjonariusze Policji, BOR, prawnicy, instruktorzy z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz szkolenia strzeleckiego.

Szkolenia strzeleckie będzie uzgodnione z Wydziałem Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji w Warszawie,Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu.


NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO – Centrum  Szkoleń Specjalistycznych ROSOMAK
jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Grójeckiego EiZ.4330.1.1.2014

WPISANA DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH  W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W WARSZAWIE POD NUMEREM 2.14/00001/2012