Szkolenie strzeleckie – karabinek

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w używaniu karabinków szturmowych  typu AK (Beryl , Tantal , AKMS , AKM)

Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności podnoszących szybkość , celność, pewność  w posługiwaniu się karabinkiem szturmowym .

Przeznaczony dla: osób z małym lub bez doświadczenia w posługiwaniu się bronią palną (karabinek)
Grupa: min. 10 – 12 osób
Czas trwania:  8 godzin  
Zagadnienia realizowane  podczas szkolenia:

1. Bezpieczeństwo.
2. Budowa i zasady działania karabinków systemu Kałasznikowa.
3. Sposoby podwieszenia i przenoszenia.
4. Pozycje strzeleckie .
5. Warunki prowadzenia celnego ognia.
6. Techniki startowe .
7. Techniki wymiany magazynków

• kontaktowe ,
• bez kontaktowe

8. Usuwanie zacięć.

• Technika bezwładnościowa

9. Szybkie przenoszenie ognia na kilka celów.
10. Techniki krojenia.
11. Podsumowanie

• Wręczenie certyfikatów

 
Wyposażenie dostarczane przez organizatora: karabinek szturmowy  ogień pojedynczy i ciągły, pas, ładownica ,cztery magazynki do karabinka , ochrona słuchu ,okulary ochronne,
 
Kursant otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Karabin_400px