Kurs Instruktora KickBoxingu

Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej – Specjalizacja Kick boxing jest kursem zawodowym.

 

Kadra kursu:

Krzysztof  Ogłoza

 • Brązowy medal na Mistrzostwach Polski Seniorów w formule K1 -91kg 2009
 • Brązowy medal na Mistrzostwach Polski Południowej K1-91 2009
 • Złoty medal na Mistrzostwach Polski Południowej Kick-Boxing-86kg 2012
 • Trener II Klasy Kickboxingu
 • Instruktor: fitness oraz nowoczesne formy gimnastyki, ćwiczeń siłowych oraz kulturystyki , dietetyki, strzelectwa sportowego oraz boksu

 

Brunon Sokołowski 

 • Wielokrotny Mistrz Polski Seniorów w Karate Kyokushin
 • I miejsce na Mistrzostwach Świata IKF World Classic Tournament July 28, 29 & 30, Cedar Rapids, Iowa, USA[2].
 • II miejsce na Mistrzostwach Świata IKF World Classic Tournament August 10, 11 & 12 Orlando, Floryda, USA
 • I miejsce na Ringmasters London 2008 w kat. 72 kg.[3][4].
 • I miejsce Mistrzostwa Polski K-1 Rules Wołów 24.06.2008
 • Instruktor :Boks, Karate, Samoobrona, Gimnastyka, Sportowa ,Dietetyk ,Koszykówka ,Kulturystyka

 

Po jego ukończeniu kursant otrzymuje uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej (zawód nr 342305 na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (poz. 537) w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, oraz zakresu jej stosowania)

 

Dokument ten uprawnia do prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć ruchowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, zarówno w formie etatu np. w klubach sportowych bądź fitness, czy w formie prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej ze sportem i rekreacją.

 

Szkolenie składa się z następujących elementów:

 

Część ogólna  (80 godzin zegarowych).

 

Kursanci samodzielnie opracowują materiał i przygotowują się do pisemnego egzaminu, który z reguły przeprowadzany jest pod koniec całego kursu.

 

1. Część ogólna nie obejmuje [ osoby zwolnieni z tej części kursu.]

• osoby posiadających już państwową legitymacje instruktora z dowolnej dyscypliny
• absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja,

 2. Część specjalistyczna (60 godzin zegarowych)- zawierająca część teoretyczną (ilość godzin zależna od rodzaju kursu), oraz część praktyczną w której kursanci przyswajają umiejętności przygotowujące ich do samodzielnego prowadzenia zajęć.

3. Praktyki instruktorskie (30 godzin zegarowych) W trakcie trwania kursu lub po jego zakończeniu uczestnik ma obowiązek odbyć praktykę instruktorską w dowolnym zarejestrowanym klubie, zrzeszeniu lub organizacji. Warunkiem odebrania legitymacji oprócz poprawnie zdanych egzaminów (część ogólna, część specjalistyczna) jest dostarczenie wypełnionego dziennika praktyk dostępnego do pobrania na stronie

Wymagania dla kursanta:

• Kserokopia ukończenia szkoły średniej lub wyższej.
• Wypełniony formularz zgłoszeniowy wysłany na adres mailowy rosomak_rst@wp.pl
• Dwa zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie.
• Zaświadczenie od lekarza ogólnego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.
• Kserokopię potwierdzającą zaliczenie części ogólnej (dyplom, legitymacja instruktorska) – potwierdzenie to zwalnia kursanta z części ogólnej.

Program kursu na instruktora kickboxingu:

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne do zrealizowania podczas kursu.

1. Historia kickboxingu na świcie i w Polsce.
2. Rozgrzewka. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od głównego tematu zajęć. Rozgrzewka ogólna i rozgrzewka specjalistyczna. Kolejność wykonywania ćwiczeń i ich rodzaje. Stopniowanie obciążenia.
3. Jednostka treningowa. Planowanie treningu. Składowe treningu. Dobór obciążenia i ćwiczeń specjalistycznych.
4. Pozycje walki w kickboxingu. Frontalna i boczna pozycja walki. Poruszanie w pozycji walki.
5. Techniki uderzeń, metodyka ich nauczania, ćwiczenia doskonalące:

• Uderzenia proste góra/dół
• Uderzenia sierpowe góra/dół
• Uderzenia podbródkowe
• Uderzenia haki
• Uderzenia krzyżowe
• Uderzenie backfist
• Kombinacje uderzeń

6. Techniki kopnięć, metodyka ich nauczania, ćwiczenia doskonalące:

• kopnięcie frontalne – front kick
• kopnięcie boczne – side kick
• kopnięcie sierpowe (okrężne) – roundhouse kick
• kopnięcie opadające – axe kick
• kopnięcie zahaczające – heel kick
• kopnięcie z wyskoku – jumping kick
• kopniecie po obrocie – turning kick

7. Kombinacje uderzeń i kopnięć.
8. Tarczowanie.
9.Techniki obron rękami:

• Podwójna garda
• Bloki
• Zasłony

10.Techniki obron tułowiem:

• Zejścia/odejścia
• Uniki/odchylenia

11.Dystans w walce.
12. Zasady taktyczne w walce.
13. Sędziowanie w kickboxingu.
14. Formuły walk kickboxing, przepisy i regulaminy.
15. Organizacja zawodów bokserskich.
16. Cykle przygotowawcze zawodnika kickboxingu.
17. Kształtowanie motoryki. Założenia ogólne, metodyka, ćwiczenia specjalistyczne, dobór ćwiczeń pod względem zaawansowania osób ćwiczących ich wieku i płci:

• Wytrzymałość,
• Szybkość,
• Siła,
• Gibkość.

18. Zasób ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową.
19. Gry i zabawy ruchowe wykorzystywane w treningu kickboxingu.
20. Wykorzystanie przyrządów treningowych (worki, gruszki, tarcze, skakanki, piłki lekarskie, itp.)
21. Długoterminowe planowanie pracy z grupą.
22. Specyfika pracy z dziećmi.
23. Sporty uzupełniające.
24. Bezpieczeństwo i higiena zajęć.