Szkolenia medyczne

Szkolenie pracowników firm zajmujących się ochroną osób i mienia, konwojujących przedmioty wartościowe, w zakresie udzielania pierwszej pomocy podczas prowadzenia czynności ochronnych.

Odbiorca kursu: pracownicy służby ochrony, nie mający przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy a także osoby przeszkolone na kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, posiadające tytuł ratownika.

Czas trwania kursu: 10-12 godzin zegarowych, z przerwą na posiłek. 

Tematyka kursu: Udzielanie pierwszej pomocy w warunkach konieczności użycia broni palnej lub innych środków przymusu bezpośredniego przewidzianych w przepisach o służbie ochrony.

 

Pracownicy służby ochrony będą uczeni nie tylko udzielania profesjonalnej pierwszej pomocy sobie lub swoim kolegom, lecz także osobom, które będą ochraniać, w przypadku świadczenia usług ochrony fizycznej.

 

Zagadnienia poruszane na kursie:

 • ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • zawiadamianie służb ratowniczych
 • rany postrzałowe, odłamkowe i rykoszetowe – postępowanie
 • rany powstałe w wyniku użycia urządzeń wybuchowych (IED)
 • obrażenia postrzałowe tępe
 • urazy niespecyficzne (gaz, pałka typu TONFA lub BATON, TASER, paralizator)
 • urazy komunikacyjne
 • postępowanie z pacjentem nieprzytomnym
 • urazy głowy, szyi, klatki piersiowej i brzucha – postępowanie
 • urazy kończyn – postępowanie
 • urazy kręgosłupa
 • oparzenia
 • wstrząs
 • używanie stazy taktycznej i opatrunków taktycznych (SOFT, CAT, MAT, OLAES, ISRAELI BANDAGE).

 

Każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.