KURS KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY

Centrum Szkoleń Specjalistycznych ROSOMAK
ZAPRASZA NA
KURS KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY

według nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku.

Wymagania:
– ukończone 21 lat
– wykształcenia co najmniej gimnazjalne
– pełna zdolność do czynności prawnych
– nie karalność

 

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności do wykonywania zadań w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz uzyskanie
ZAŚWIADCZENIA do wpisu na listę KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY.

OTRZYMANIE WPISU W REJESTR BEZ KONIECZNOŚCI ZDAWANIA EGZAMINU W KWP.

Czas trwania kursu 245 godz.

 

Koszt : 1200 zł. Płatność na konto bankowe : jednorazowo lub w ratach ,
Zaliczka 200 zł przed rozpoczęciem kursu nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji (zaliczka w cenie kursu) w cenie materiały szkoleniowe.
Konto bankowe : ING 03 1050 1777 1000 0090 6722 6291

 

Zajęcia z samoobrony, technik interwencyjnych, wyszkolenie strzeleckie.
Zapewniamy materiały do nauki.
Zajęcia dostosowujemy do potrzeb kursantów.
Kursy szkolenia odbywają się w Warce, Warszawie ,Kielcach, Krakowie. 

 

Programy kursów będą zgodne z rozporządzeniem MSW z 2013 r.

 

Prowadzone są również szkolenia kurs NA LICENCJE DETEKTYWA dla Kierowników do Spraw Bezpieczeństwa oraz członków Służby Porządkowej i Służby Informacyjnej. Uprawnienia te są niezbędne do realizacji ochrony imprez masowych.

 

Zapisy -pytania
rosomak_rst@wp.pl tel. 606745930

 

WYMAGANE  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO, SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH ORAZ ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA.

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1998 roku o ochronie osób i mienia przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia potwierdzają następujące dokument:

1) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm);
2)  zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
3) świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.
4) dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Zaświadczenia te nie stanowią podstawy do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji, Radom, ul. 11 Listopada 37/59, p. 621, 622, 625 lub 627 albo pod nr telefonów:

48 345 31 12, 48 345 27 83, 48 345 31 02

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY  MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU KURSU

Blok ogólnoprawny

Temat I
Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej

Temat II
Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń

Temat III
Wybrane elementy prawa karnego procesowego

Temat IV
Wybrane elementy prawa cywilnego

Temat V
Wybrane elementy prawa pracy

Temat VI
Wybrane elementy psychologii

Temat VII
Etyka pracownika ochrony

Temat VIII
Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów, samokształcenia  i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 50 godz.

Blok: ochrona osób

Temat I
Przyczyny zamachu na osoby

Temat II
Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki

Temat III
Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom

Temat IV
Organizacja grupy ochronnej

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów, samokształcenia, i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 30 godz.

Blok: ochrona mienia

Temat I
Ochrona obiektu

Temat II
Ochrona konwojów

Temat III
Techniczne środki zabezpieczenia mienia

Realizacja tematyki tego bloku w ramach wykładów samokształcenia, i konsultacji w minimalnym łącznym wymiarze 70 godz.

Blok: wyszkolenie strzeleckie

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Temat I
Budowa i zasady działania broni

Temat II
Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią

Temat III
Techniki posługiwania się bronią

Realizacja tematyki bloku w ramach wykładów samokształcenia, seminariów i zajęć praktycznych w minimalnym łącznym wymiarze 35 godz.

Blok: samoobrona i techniki interwencyjne

Zajęcia praktyczne

Temat I
Samoobrona

Temat II
Techniki interwencyjne

Realizacja tematyki bloku w ramach samokształcenia, zajęć praktycznych połączonych z pokazem w minimalnym łącznym wymiarze 60 godz.

Łącznie 245 godzin