KURSY DLA KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY I DETEKTYWÓW

                Oferowane przez nas szkolenia, kierowane są do osób, na codzień uczestniczących w przedsięwzięciach związanych
z bezpieczeństwem.

 

        Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony jest ważnym elementem polityki bezpieczeństwa każdego systemu ochrony.

 

      Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo musi posiadać wysokie kwalifikacje zawodowe, które systematycznie muszą być doskonalone.

 

         Szkolenia przez nas organizowane, kształtują umiejętności techniki i taktyki w nieustannie rozwijającym się kierunku jakim jest bezpieczeństwo.

 

  • Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony
  • Kurs licencja detektywa

 

  • Szkolenia strzeleckie dla grup konwojowych.
  • Szkolenia strzeleckie w ramach kursu na licencję pracownika ochrony.
  • Szkolenia doskonalące dla pracowników ochrony z zasad posługiwania się bronią palną.
  • Szkolenia z samoobrony, techniki i taktyki dla pracowników ochrony w ramach kursu na licencję pracownika ochrony.
  • Szkolenia dla pracowników ochrony z posługiwania się pałką wielofunkcyjną typu Tonfa.
  • Szkolenia z posługiwania się pałką teleskopową- Baton.
  • Szkolenia -samoobrona i walk wręcz.
  • Szkolenia medyczne.

       NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

Centrum  Szkoleń Specjalistycznych ROSOMAK

jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Grójeckiego

EiZ.4330.1.1.2014

   

  WPISANA DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH  W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W WARSZAWIE POD NUMEREM                      2.14/00001/2012

 

Kurs   

DLA KWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKÓW OCHRONY OSÓB I MIENIA

WARSZAWA  - KIELCE

TERMIN  ROZPOCZĘCIA KURSU  15  września 2014

KURS  NA LICENCJE DETEKTYWA

15 września 2014

 

 

Zajęcia prowadzą byli i obecni funkcjonariusze  Policji, BOR ,prawnicy,
instruktorzy z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz szkolenia strzeleckiego.
.

Szkolenia strzeleckie będzie uzgodnione z Wydziałem Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji w Warszawie,Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu.

 

 

 

 

 

 


                         

KURS OCHRONY IMPREZ MASOWYCH

 

 

chętnych prosimy o zgłoszenia 

606-745-930

 

Egzaminy :

kierownik ds. bezpieczeństwa- ustny i pisemny

służby porządkowe i służby informacyjne - pisemny 

 

 

Terminy kursów do uzgodnienia